บ้านลำปางคูน

737 ถนนพระบาท เมือง ลำปาง 52000

image