บ้านลลิสา กำแพงเพชร

770 ราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง, เมือง, กำแพงเพชร 62000

image