บ้านลลิสาเนอร์ซิ่งโฮม สาขาเมืองเชียงใหม่

88/1 ม.5 ห้อง 101 ตำบล ฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่ 50000

image