บ้านลลิสากรุงเทพมหานคร

บ้านเลขที่ 14 ซอยลาซาล 38 เขตบางนา แขวงบางนาใต้ ถนนสุขุมวิท 105 กรุงเทพฯ 10260

image