บ้านร่มโพธิ์ร่มไทร 3

5/29 ตำบล หนองรี เมือง ชลบุรี 20000

image