บ้านยงสุข

เลขที่ 22 หมู่ 5 อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160

image