บ้านพุทธรักษาปราโมช (บ้านคำภูษา)

ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

image