บ้านผู้สูงอายุ มหาชัย

53 บางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

image