บ้านผู้สูงอายุราชสีมา

บ้านผู้สูงอายุราชสีมา บริการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูและผู้สูงอายุ
กิจกรรมบำบัดและพัฒนาสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ การฟื้นฟูสมรรถภาพ กายภาพบำบัด

image