บ้านปัญญเวช

R738+GXG วิสุทธิกษัตริย์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

image