บ้านบุญสุขใจ

บ้านบุญสุขใจ เนอร์สซึ่งโฮม อ.โพธาราม ราชบุรี ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ต้องการดูแล หรือ ฟื้นฟู ในกรณี
– ติดเตียง ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ รักษาแผลกดทับ เปลี่ยนสายปัสสาวะฯ
– โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน เส้นสมองตีบ เส้นสมองแตก (หลังจากผ่าตัด อัมพาต อัมพฤกษ์
– หลังจากผ่าตัด ต่างๆ ที่ต้องการ กายภาพบำบัด

image