บ้านนายท่าน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

155/3 ถนนสวนผัก 29 , ปิ่นเกล้า, เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

image