บ้านธรรมดี

บ้านธรรมดีของเราเป็นสถานบำบัดฟื้นฟู รับดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะพักฟื้นด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี โดยมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ความชำนาญและนักกายภาพบำบัดคอยดูแล พร้อมด้วยบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ​และ ดูแลคนที่คุณรักด้วยปณิธานที่ว่า
“เพราะทุกท่านเปรียบเสมอนดั่งครอบครัวของเรา ให้เราเป็นส่วนหนึ่งดูแลคนที่คุณรัก”

image