บ้านธนภัทรบดี

ซอยหรรษา ท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

image