บ้านทวดศรีนวล

9/10 หมู่ 8 ซอย 8/15 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

image