บ้านตะวันรุ่ง

66/3 ซ.ปราโมทย์2 ถ.มเหสักข์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

image