บ้านดาวคลินิกกายภาพบำบัด

4237 แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160

image