บ้านซีเอสพีเค2021(จื้อกิม)

66 3 2 อุ่นอารี ซอย 8 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

image