บ้านจิตต์เจริญ

” บ้านจิตต์เจริญ ” รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการมาพักฟื้น ด้วยใจรักในการบริการและคำนึงถึงการให้เกียรติและ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เราใส่ใจท่านเปรียบเสมือนเป็นญาติ ครอบครัวเดียวกัน รับดูแลผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองได้ และผู้ที่ต้องการมาพักฟื้น ใส่ใจด้านอารมณ์ มีการสนทนา พูดคุยในทางสร้างสรรค์ เพื่อไม่ให้เหงา และรู้สึกโดดเดี่ยว เพราะผู้สูงวัยส่วนใหญ่มักมีอาการ ย้ำคิด ย้ำทำ น้อยใจง่าย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ เราพร้อมที่จะเป็นผู้ดูแลและบริการท่านจากใจจริง

image