บ้านกฤษณาเนอร์สซิ่งแคร์

บ้านพักคนชรากฤษณา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่เรารับดูแลจะมีอยู่ด้วยกัน
1.ผู้สูงอายุภาวะปกติ
-ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ปกติ
2.ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
-ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้บางอย่างและต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
3.ผู้สูงอายุภาวะติดเตียง
-ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ เป็นต้น

image