บี ฟีนิกซ์ คลินิกกายภาพบำบัด

418 หมู่ 6 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

image