บีอาร์เอ็กซ์จีเนอร์สซิ่งแคร์

บีอาร์เอ็กซ์จีเนอร์สซิ่งแคร์
เราให้บริการทางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุแบบครบวงจร ในเขตจังหวัดระยอง สัตหีบ พัทยา และใกล้เคียง
เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ ทีมพยาบาล ทีมนักสาธารณสุข หรือทีมนักกายภาพบำบัด

image