บางแสนซีเนียร์โฮม

เลขที่ 12 ซอย 12 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

image