บริษัท ดีแคร์ เนอร์สซิ่ง เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด

D care มอบสัมผัสความอบอุ่นเปรียบเสมือนครอบครัว ให้การดูแล เอาใจใส่ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นกันเอง กิจกรรมสันทนาการที่ช่วยฟื้นฟูร่างกาย ให้เกิดรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ยกระดับการบริการที่ดีเลิศ (Primium Nursing home service) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ถนนสุขุมวิท สะดวกทางด้านการคมนาคม

image