บริรักษ์ เวลเนสเซ็นเตอร์

9/20 โรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์ ถ.พระลือ ต.ในเมือง เทศบาลนครพิษณุโลก 65000

image