บริพนธ์คลินิกกายภาพบำบัดพัทลุง

30/2 ถนนชัยบุรี คูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000

image