นุชจิยาคลินิกกายภาพบำบัด

218 คลองโขมด อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

image