นารถธิดา เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านนารถธิดา ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นโดยพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

image