นพบุรี เชียงใหม่ เอลเดอร์ลี่ แคร์

หมู่บ้านล้านนาวิวล์ รวมโชค ซอย 9 199/310 หมู่ 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

image