ทานทัศนา คลินิกกายภาพบำบัด

39 4 ซอยประชาบาล คูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000

image