ทองพันชั่ง1คลินิกกายภาพบำบัด สาขาสุวรรณภูมิ

ซอย ลาดกระบัง 1ก/16 ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

image