ทรี พี เซ็นทรัล (รังสิต)

606/11 ชื่นสิน 21 พหลโยธิน62 คูคต อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

image