ดูแลรักบ้านพักคนชรา

39/12 หมู่ 1 คลอง 3 ซอย 1/17 ถนน เลียบคลองสาม อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

image