ณคราหาดใหญ่

ณครา เนอร์สซิ่ง โฮม
รักษาแบบครบวงจรโดยทีมแพทย์ และพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงวัย ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และระยะพักฟื้น มุ่งเน้นให้ทุกคนอาศัยอยู่ในที่ที่สะดวกสบาย และให้ผู้ที่เข้ารับบริการมีสังคม และเพื่อน ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 24 ชม. นอกจากนี้เรามีกิจกรรมบำบัดและกิจกรรมเสริมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

image