ญาดา คลินิกกายภาพบำบัด

66/141 หมู่ 11 อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000

image