ชีวากรคลินิกกายภาพบำบัด

เขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ ตรัง 92220

image