ชมพูนุทกายภาพบำบัด

1/48 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพงสายเก่า 1006 อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130

image