ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม

ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) แห่งแรกในภาคตะวันตก (ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี) ให้การดูแลครบทุกด้านด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย โดยเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา และนักนันทนาการ

image