ฉัตต์เกล้าสยาม แนะนำ

แนะนำ

ฉัตต์เกล้าสยาม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง

อัตราค่าบริการ:
• รายเดือน ห้อง VIP ราคา 50,000 บาท
• ห้องรวมฉัตต์เกล้าสยาม ราคา 30,000 บาท
• ประเภทรายวัน ห้อง VIP ราคา 2,000 บาท
• ห้องรวมฉัตต์เกล้าสยาม ราคา 1,000 บาท
• ราคานี้รวมอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ ไม่รวมอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ

การเดินทาง:
• เดินทางโดยรถยนต์ อยู่ตรงข้าม ร.พ. วิชัยเวชอินเตอร์ฯ

ทำไมควรเลือกใช้บริการกับทางเรา:

ทำไมจึงควรเลือกใช้บริการกับศูนย์ฯของเรา

1. การบริหารการดำเนินงานด้วยทีมบุคคลากร ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ดียิ่ง
ซึ่งเป็นอดีตพยาบาลวิชาชีพระดับผู้ตรวจการพยาบาล และอดีตหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาล
ศิริราช และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติการพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
และ ที่ปรึกษาเป็นอดีตนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ และผู้นิเทศก์งานกระทรวง
สาธารณสุข
2. สถานที่พักสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน บรรยากาศร่มรื่นสบาย สุขสงบ
3. การดูแลเอาใจใส่ ห่วงใย ใกล้ชิด ให้ความอบอุ่นประดุจญาติสนิทเสมือนครอบครัว

image