ฉะเชิงเทรา อินเตอร์บริบาล

472 ถนนศิริโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

image