คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยได้เปิดบ้านพักผู้สูงอายุขึ้นที่ จ.จันทบุรี ตามคำเชื้อเชิญของมุขนายกแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี โดยท่านได้มอบที่ดินจำนวน 18 ไร่ในอำเภอเมือง จ.จันทบุรี ให้คณะคามิลเลียนได้เข้ามาดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ การก่อสร้างได้เริ่มต้นขึ้น และได้เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) เป็นบ้านผู้สูงอายุที่มีความสวยงามในทุกด้าน มีสภาพอากาศและธรรมชาติที่ร่มรื่น สามารถรับใช้และบริการ ผู้สูงอายุได้ 150 คน โดย นักบวช พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมในด้านการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ในการดูแลและรับใช้สังคม ดังปณิธานที่ว่า “บริการดุจญาติมิตร สร้างเสริมชีวิตเพื่อผู้สูงวัย”

image