คลีนิคพิเศษกายภาพ จุฬาฯ สนามกีฬาแห่งชาติ

154 ถ.พระรามที่ 1 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

image