คลีนิคกายภาพบำบัดพิชัย

23 คอรุม อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์ 53120

image