คลีนิกหมอสมชาติ ฝังเข็ม ครอบแก้ว

6, 5 ซอยพหลโยธิน 15 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

image