คลินิกหมอวลัยภรณ์ ฟื้นฟู และ กายภาพบำบัด

ตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู และให้การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด มาตรฐานระดับโรงพยาบาลศูนย์ โดยนักกายภาพบำบัดผู้มีประสบการณ์สูง

ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยดูการทำงานของเส้นประสาท, คลื่นกระแทก เลเซอร์กำลังสูง ดึงหลัง ดึงคอ อัลตราซาวนด์ลดปวด ลงเข็มแผนตะวันตก รักษาอาการปวดคอ หลัง เข่า เท้า ฟื้นฟูระบบประสาท แผลเท้าเบาหวาน

บริการต่างๆของสถานประกอบการ : ตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มาตรฐานระดับโรงพยายาลศูนย์ และให้การรักษาทางกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพผู้มีประสบการณ์สูง

เดินทางโดยรถส่วนตัว อยู่ติดถนนใหญ่ ฝั่งก่อนขึ้นสะพานอาชาสีหมอกไป รพ.เจ้าพระยายมราช

image