คลินิกนิภาพรกายภาพบำบัด

49/46, ถนน กาญจนเวชกิจ, ต. ชายฝั่งเทศบาลพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

image