คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์สุขภาพพร้อม สาขา อาคารศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 อาคารศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

image