คลินิกกายภาพบำบัด ลำปาง

252, 2 ถนนป่าขาม พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000

image