คลินิกกายภาพบำบัด พิทักษ์คลินิก

137/125 ม.3 หน้าวิทยาลัยพละฯ สมุทรสาคร บางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

image