คลินิกกายภาพบำบัด บ้านท่าใหม่

65 ถ.สถิตย์สุข ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

image